vrijdag, december 17, 2004

Actualiteit: Al is de leugen nog zo snel...


Aankondiging van een actie van het 'Comité neen tegen Turkije' met twee Belangers op de affiche.

Het was paniek gisteren bij het Vlaams Belang. In de media werd bekendgemaakt dat het Vlaams Belang mee achter de betoging zat tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Op zich niet verwerpelijk uiteraard, maar op de ledenlijst van de organisatie staat minstens één organisatie die openlijk fascistisch is (zie artikel gisteren).

En kijk, ineens heeft het Vlaams Belang niets meer met de organisatie achter de betoging (Comité neen aan Turkije) te maken. Op de website van de partij luidt het dat er...

'afgezien van het feit dat ook het Vlaams Belang tegenstander is van de Turkse toetreding – weinig of geen raakvlakken (zijn) tussen het comité en het Vlaams Belang'

Helaas, er bestaat ook nog zoiets als de feiten. Hieronder sommen we enkele raakvlakken op tussen het Comité en de partij:

-De Vlaams Belang Jongeren zitten mee in de organisatie van het Comité.
-De site van het Comité is geregistreerd door Hans Verreyt, voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren. Bij de verkiezingen kwam hij op voor de Antwerpse lijst van het Vlaams Blok. Hij heeft ook de site van VNJ, NSV en VBJ op zijn naam geregistreerd.
-Op de website van het Vlaams Belang staat nog steeds de aankondiging voor de betoging. Ook lokale afdelingen deden rustig mee, net als het VB-magazine.
-Ook Filip Dewinter maakt reclame voor de betoging. Op het ledencongres van het Vlaams Belang riep hij de zaal toe:

'Mag ik een ware oproep doen om donderdag hier in Antwerpen deel te nemen aan de betoging tegen de toetreding van Turkije?'

-Dewinter was eveneens één van de sprekers op de strijdmeeting van het Comité in Antwerpen.
-Op die meetings van het Comité komen -naast Dewinter- nog tal van andere VB'ers spreken. Op deze foto ziet U VB-Europarlementslid Philip Claeys en VB-kamerlid Bert Schoofs.
-Ook Koen Dillen (zoon van) mocht komen spreken. Hier ziet U hem naast Voorpost-actieleider Luc Vermeulen en Björn Roose, die dan weer ex-arrondissementeel voorzitter van de Vlaams Blok Jongeren en medewerker op het secretariaat van de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen is. Jörgen Noens -ook actief binnen de organisatie- heeft ongeveer hetzelfde CV.
-Eerder was Filip De Man, die we hier aan het werk zien bij Voorpost, zijn collega's al voorgegaan.
-Ook Tom Vandendriessche, hoofd van VBJ Brugge, mocht reeds zijn zegje doen.
-Alain Quataert, actief binnen de wat schimmige organisatie ‘Nationalisten tegen Globalisering’ en hoofd van het arrondissementeel secretariaat van het Blok in Brugge, kreeg binnen het Comité de verantwoordelijkheid voor de persvoorlichting in Vlaanderen.
-Op de website van het Comité staat een interview van het Comité met VB-senator Frank Creyelman. Hierin stelt hij trouwens totaal onterecht dat de gemiddelde levensverwachting in Turkije 50 jaar is. In werkelijkheid is dat 72 jaar.
-Laatste in de lange rij: Jan De Beule, gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Hamme en de man achter ‘Jongeren Aktief’.

Zo, nu bent U op de hoogte van de VB-definitie van 'weinig of geen raakvlakken'.

47 Comments:

At 20 december 2004 om 05:32, Blogger Guy said...

Hé, goeie site! Heb jullie net ontdekt en bij m'n volgende blog update gooi ik jullie meteen op m'n blogroll. Keep up the good work!

Ben sinds juli weg uit België, het is fijn om via jullie te kunnen volgen wat onze bruine T-hemdjes allemaal uitvreten.

 
At 5 oktober 2005 om 08:47, Blogger Clickbank Mall said...

AGILA - Die Krankenkasse für Hunde und Katzen. www.agila.de

 
At 6 oktober 2005 om 06:49, Blogger 121774 said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a natural penis enlargement reviews site. It pretty much covers natural penis enlargement reviews related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

 
At 11 oktober 2005 om 02:34, Blogger usersanonimos said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT penis enlargement product TO FIND penis enlargement product

 
At 11 oktober 2005 om 16:01, Blogger musica said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT penis enlargement pill TO FIND penis enlargement pill

 
At 11 oktober 2005 om 16:07, Blogger musica said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT natural penis enlargement TO FIND natural penis enlargement

 
At 12 oktober 2005 om 09:29, Blogger doer said...

Hello, just visited your blog, it's informative. I also have a better sex life related website, hope that it is useful to you

 
At 12 oktober 2005 om 15:58, Blogger usersanonimos said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT penis enlargement product TO FIND penis enlargement product

 
At 14 oktober 2005 om 01:50, Blogger musica said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT big dicks TO FIND big dicks

 
At 17 oktober 2005 om 08:38, Blogger Enlargement said...

Alot of interesting comments on this blog, I was searching for some doctor related info and some how came across this site. I found it pretty cool, so I bookmarked. I'll really liked the second post on the front page, that got my attention.

My site is in a bit different area, but just as useful. I have a enlargement free penis pill related site focusing on enlargement free penis pill and mens health related topics.

 
At 22 oktober 2005 om 05:59, Blogger usersanonimos said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT penis enlargement pills TO FIND penis enlargement pills

 
At 23 oktober 2005 om 06:55, Blogger usersanonimos said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT penis enlargement TO FIND penis enlargement

 
At 24 oktober 2005 om 03:33, Blogger usersanonimos said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT penis enlargement TO FIND penis enlargement

 
At 26 oktober 2005 om 00:40, Blogger Hunt and Fish said...

Great post, I enjoyed reading it.

Adding you to favorites, Ill have to come back and read it again later.

 
At 26 oktober 2005 om 03:18, Blogger Basket said...

Bon jour. Le temps amer que je vois.

Chercher le temps et quelques comment terrien ici.

Blog agréable.

Je devrai revenir plus tard.

 
At 27 oktober 2005 om 08:15, Blogger Google Page Rank 6 said...

Want more clicks to your Adsense Ads on your Blog?

Then you have to check out my blog. I have found a FREE and Legitimate way that will increase your earnings.

Come Check us out. How to Boost Your AdSense Revenue

 
At 29 oktober 2005 om 16:35, Blogger musica said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT penis enlargement TO FIND penis enlargement

 
At 2 november 2005 om 18:51, Blogger usersanonimos said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT penis enlargement pills TO FIND penis enlargement pills

 
At 3 november 2005 om 12:40, Anonymous Anoniem said...

with no damage to your business’ budget whatsoever.

 
At 3 november 2005 om 15:05, Blogger Hunt and Fish said...

Man there is alot of comment spam I have noticed. Is there any way to remove it from the blogs?

 
At 15 november 2005 om 09:03, Blogger Gordon said...

Hello, just visited your blog, it's informative. I also have a website related togoogle adsense software. So make sure you visit and hope it's useful.

 
At 5 januari 2006 om 03:20, Anonymous Health Beauty said...

Hi,
I found reading your blog interesting and well done, I do like what you have done with your site but it is not really the information I was after about Health Medicine . Keep up the good work and hopefully I will visit again sometime and also find the information on Health Medicine that I was looking for in my travels.
Regards,

 
At 14 januari 2006 om 06:45, Anonymous Stretching said...

I find your posts intriguing. Informative as well. I had been searching for offering penis enlargement when I landed here. Always good to find others interested in the same thing as my site offering penis enlargement

 
At 14 januari 2006 om 06:48, Anonymous Enlargement said...

I have a similar website linked to but penis enlargement Come by some time.
I undoubtedly fancy your site, I bookmarked it! This information is fantastic stuff.

 
At 14 januari 2006 om 07:00, Anonymous Sizepro said...

Some of the most useful information I came across today. When searching for can penis enlargement , I had come across your site. Always a pleasure to see other blogs related to my site can penis enlargement Keep up the great work.

 
At 20 januari 2006 om 23:25, Anonymous penis enlargement pill said...

What a great site you have here, I bookmarked it! I was looking for penis enlargment pills or something like it. Very informative.

I have a penis enlargment pills related site.

Check it out when you can. ;)

 
At 30 januari 2006 om 00:21, Anonymous penis pill said...

I have a similar website tied to penis pill Come by some time.
I surely fancy your site, It's bookmarked! This post is terrific stuff.

 
At 30 januari 2006 om 05:58, Anonymous penis enlargement said...

My site is in a similar niche and some might find it as useful. I have a penis enlargement related site focusing on penis enlargement related topics.
Not what I was searching for, but none the less an interesting blog here. Thanks for putting it up. I've enjoyed reading alot of the text here. I got you bookmarked for the future, I'll be back.

 
At 17 april 2006 om 20:22, Blogger superlong said...

Cool site on teen penis pic Check out my Penis Enlargement

 
At 21 april 2006 om 13:57, Blogger superlong said...

Cool site on gay penis Check out my Penis Enlargement

 
At 26 april 2006 om 05:54, Blogger superlong said...

Cool site on best penis enlargement pill Check out my Penis Enlargement

 
At 22 mei 2006 om 22:30, Blogger cyril said...

Nice Blog!Thank you!Please visit my site about Vimax Pills

 
At 27 mei 2006 om 14:14, Blogger cyril said...

Cool Blog!Please take a look at this adress: http://www.cheap-penis-extender.go.ro

 
At 1 juni 2006 om 18:38, Blogger cyril said...

Nice Blog!Thank You for posting such good content! http://www.ilivecam.sexpornhost.com

 
At 1 oktober 2006 om 12:39, Blogger Rik Martin said...

Very well written! Based on the content of your blog, I think you might enjoy some of the articles at my natural penis enlargement pill site and hope you will give it a peek.

 
At 5 oktober 2006 om 18:02, Blogger Rik Martin said...

As always, you have compiled a very interesting blog here. I think you would enjoy my best penis enlargement pill blog. You should check it out if you are interested in all things related to best penis enlargement pill

 
At 15 februari 2013 om 05:45, Anonymous Anoniem said...

Although females are the οnes most generally іmpactеԁ by stretсh maгks, guys
аre аfflicted with them toο.

Αlѕo νisit my wеbsite :: http://newteevee.ning.com

 
At 22 februari 2013 om 02:58, Anonymous Anoniem said...

Not just that, уou can indulge іn extra oреrates when
wearing this.

Here is my homepage http://Variousgame.info/

 
At 6 maart 2013 om 12:21, Anonymous Anoniem said...

The belt could be ωorn ωherеver so yοu cаn get a superb opеrate οut taking a
cat nap or ωashіng property.

my web-site; http://csl.unac.edu.pe/
My page > wiki.bigsound.org

 
At 20 maart 2013 om 19:33, Anonymous Anoniem said...

Hi my friend! I wish to say that this article is amazing, great written and include approximately all significant infos.
I would like to peer more posts like this .

my website gourmet coffee beans

 
At 3 april 2013 om 04:25, Anonymous Anoniem said...

Here are a few must-try dishes if paphos car hire is on holiday on Monday.Review my blog :: paphos car rental review

 
At 8 april 2013 om 05:38, Anonymous Anoniem said...

Your own write-up features ρroѵen helpful to me
peгsonally. It’s eхtremely hеlpful and you're simply certainly really well-informed in this area. You possess opened up my personal face in order to varying views on this particular topic along with interesting and solid written content.
Feel free to visit my site : Buy CIALIS Online

 
At 4 mei 2013 om 16:12, Anonymous Anoniem said...

I always spent my half an hour to read this website's articles daily along with a mug of coffee.

My site: academy.theapprenticeagency.co.uk

 
At 8 mei 2013 om 02:35, Anonymous Anoniem said...

This is really attention-grabbing, You are an excessively skilled
blogger. I have joined your rss feed and look ahead to in quest of
extra of your great post. Additionally, I have shared your site
in my social networks

Also visit my website :: gramatikashqipe.com

 
At 10 mei 2013 om 10:57, Anonymous Anoniem said...

You're so cool! I don't suppose I have read through anything like this before.
So good to discover somebody with some original thoughts on this subject.
Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!


Feel free to visit my site http://cambodia360.com/index.php?title=User:TawannaBe

 
At 15 mei 2013 om 08:42, Anonymous Anoniem said...

Increasingly men and women are adopting this approach which they're locating very uncomplicated to practice.

Here is my web blog - http://chatstatz.com/MittieWin

 
At 21 mei 2013 om 14:03, Anonymous Anoniem said...

It's appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

Feel free to surf to my web site: Http://bestwebarticles.net/9832/common-clothing-for-women-over-50

 

Een reactie posten

<< Home