woensdag, november 17, 2004

Analyse: inteelt bij extreem-rechts


De extreem-rechtse structuren werken moeiteloos met elkaar samen. Hier levert het NSV zijn 'bijdrage'


Het ‘middenveld’ is één van de vele tegenstanders van het Blok. Talloze sociale organisaties verwerpen de denkbeelden van de racistische en extremistische partij. Als antwoord daarop heeft het Blok de laatste decennia een ‘eigen’ middenveld klaargestoomd. Eén van die organisaties bekijken we vandaag van nabij: het Comité ‘Neen Tegen Turkije in de EU’. Snel zal duidelijk worden dat rond het Vlaams Belang talloze satellietorganisaties draaien. In tijden van ontzuiling slaagt één strekking erin haar macht toch nog te vergroten.

De inteelt begint al met de site van het Comité zelf. Die is geregistreerd door ene Hans Verreyt (hier ziet U een weinig flatterende foto van zijn achterkant). Ondanks zijn jeugdige leeftijd (24) is deze man een typevoorbeeld van hoezeer alle extreem-rechtse organisaties met elkaar verbonden zijn. Hij begon in de extreem-rechtse jeugdbeweging VNJ. Als scholier was hij actief binnen het NJSV, waarvan ene Filip Dewinter ooit nog voorzitter was. De logische volgende stap was het NSV, waar hij het tot praeses schopte. Vandaag is hij voorzitter van de Vlaams Blok Jongeren. In 2003 stond hij mee aan de wieg van de IJzerwake. En bij de verkiezingen komt hij op voor de Antwerpse lijst van –wie dacht U?- het Vlaams Blok.

Het Comité tegen de Turkse toetreding tot de EU houdt af en toe een meeting. Ook daar komen alleen maar Vlaams Blokkers spreken. Twee van de drie Europese parlementsleden van het Blok, Philip Claeys en Koen Dillen (zoon van), mochten spreken op één of meerdere van de manifestaties van het Comité. Ook Kamerleden van het Blok doen mee. Bert Schoofs, die ook actief was binnen het NSV, kwam vorige week spreken op een ‘strijdmeeting’ in Limburg. Een maand eerder was Filip De Man, die we hier aan het werk zien bij Voorpost, hem al voorgegaan.

Een andere grote vis in het Comité is Luc Vermeulen. Op deze foto ziet U hem met het comité “recht op vrije meningsuiting” (een andere satellietorganisatie van het Blok) aan het werk Hilde De Lobel, ex-parlementslid voor het Blok. Vermeulen is naast actieleider voor Voorpost ook steevast in de buurt van Vlaams Blokkers op de momenten van de waarheid.

Ook mindere goden krijgen een plaats in het Comité. Als eerste zijn er de arrondissementele voorzitters van de Vlaams Blok Jongeren. Björn Roose is de woordvoerder van het Comité voor de regio Roeselare, medewerker op het secretariaat van de Vereniging van Vlaams-Blokmandatarissen en arrondissementeel voorzitter van de Vlaams Blok Jongeren. Jörgen Noens heeft exact dezelfde taken, maar dan voor Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij slaagt er bovendien nog in om ook in NSV!-Brussel actief te zijn. De laatste arrondissementeel voorzitter, Tom Vandendriessche, die de Brugse afdeling leidt, mocht een maand geleden zijn zegje doen.

Volgende in de rij is Alain Quataert. Hij is actief binnen de wat schimmige organisatie ‘Nationalisten tegen Globalisering’ en kreeg als hoofd van het arrondissementeel secretariaat van het Blok in Brugge de verantwoordelijkheid over Persvoorlichting in Vlaanderen. Als laatste is er Jan De Beule, gemeenteraadslid in Hamme en de man achter ‘Jongeren Aktief’.

Wie de lijst van deelnemende organisaties weet eigenlijk al snel genoeg waar de klepel hangt: Vlaamse Jongeren Mechelen (VJM), Voorpost, Vlaams Blok Jongeren (VBJ), Jongeren Aktief, Vlaamse Jongeren Dilbeek (VJD) en Nationalistisch JongStudentenVerbond (NJSV): allemaal zijn het organisaties die zeer nauw samenwerken met het Vlaams Blok/Belang.

Ook in Nederland heeft het Comité een afdeling. Voor een bespreking daarvan, kan U hier terecht.

U ziet: wie denkt dat het Blok moeite zal hebben met de naamsverandering in Vlaams Belang, dwaalt. Binnen extreem-rechts kennen ze alles van het opzetten van structuren en organisaties.

18 Comments:

At 6 oktober 2005 om 06:44, Blogger 121774 said...

I definitely like your site, bookmarked!

I've got a natural penis enlargement reviews related site. It covers natural penis enlargement reviews related articles.

Drop by when you can.

 
At 17 oktober 2005 om 12:39, Blogger Enlargement said...

Not what I was searching for, but none the less and interesting blog here. Thanks for putting it up. I've enjoyed reading alot of the text here. I got you bookmarked for the future, I'll be back.

My site is a bit different, some think it's odd. I guess it's a matter how you look at it. I have a enlargement penis pill top related site. Most of the articles are on enlargement penis pill top.

 
At 26 oktober 2005 om 00:38, Blogger Hunt and Fish said...

Good post

 
At 26 oktober 2005 om 03:15, Blogger Basket said...

Bon jour. Le temps amer que je vois.

Chercher le temps et quelques comment terrien ici.

Blog agréable.

Je devrai revenir plus tard.

 
At 3 november 2005 om 15:03, Blogger Hunt and Fish said...

Good post

 
At 13 januari 2006 om 00:26, Anonymous Anoniem said...

Great stuff, especilly if you have a small penis like me

 
At 21 januari 2006 om 00:58, Anonymous penis pill said...

My site is in a similar niche and some might find it as useful. I have a penis enlargement pill related site focusing on penis enlargement pill related topics.
Not what I was searching for, but none the less an interesting blog here. Thanks for putting it up. I've enjoyed reading alot of the text here. I got you bookmarked for the future, I'll be back.

 
At 30 januari 2006 om 06:33, Anonymous penis enlargement said...

I have a similar site related to penis enlargement Come by some time.
I definitely like your site, bookmarked! This post is good stuff.

 
At 17 april 2006 om 20:33, Blogger superlong said...

Cool site on young penis Check out my Penis Enlargement

 
At 21 april 2006 om 14:00, Blogger superlong said...

Cool site on black penis Check out my Penis Enlargement

 
At 25 april 2006 om 08:21, Blogger superlong said...

Cool site on penis growth pill Check out my Penis Enlargement

 
At 1 mei 2006 om 20:34, Anonymous Anoniem said...

penis exercise I have found a confirmed system any person can implement to very simply enlarge their penis in very little time and effort. I've been able to implement a sizeable gain in size and girth. This product is the most effective I've found online. People just like you obtaining the gains they need with very little effort. Stop stressing about a small cock, low confidence, never leave your mate unsatisfied again, and start living your life the path YOU pick with a bigger, harder, and wider member! - Please visit penis exercise

 
At 4 mei 2006 om 20:52, Anonymous Anoniem said...

penis exercise I have found a proven method anyone can implement to very easily enlarge their male member in very little time and effort. I've been able to create a large growth in size and girth. This product is the most effective I've located online. Those of us just like you getting the gains they want with very little struggle. Stop stressing about a tiny penis, low confidence, never leave your mate unsatisfied yet again, and start on living your life the way YOU decide with a bigger, harder, and wider phallus! - Please visit penis exercise

 
At 22 mei 2006 om 22:26, Blogger cyril said...

Nice Blog!Thank you!Please visit my site about Vimax Pills

 
At 27 mei 2006 om 14:12, Blogger cyril said...

Cool Blog!Please take a look at this adress: http://www.cheap-penis-extender.go.ro

 
At 1 juni 2006 om 18:36, Blogger cyril said...

Nice Blog!Thank You for posting such good content! http://www.ilivecam.sexpornhost.com

 
At 13 oktober 2010 om 19:03, Anonymous Anoniem said...

In it something is. Thanks for an explanation, the easier, the better ?

 
At 14 oktober 2010 om 13:57, Anonymous Anoniem said...

It agree, this amusing message

 

Een reactie posten

<< Home