maandag, oktober 11, 2004

De Grondwet van het Blok: Nationalisme


Voorflap van de Grondbeginselen Posted by Hello

In de nieuwe reeks 'De Grondwet van het Blok' nemen we de Grondbeginselen van het Vlaams Blok onder de loep. De eerste aflevering analyseert één van de drie pijlers van de Grondbeginselen: het nationalisme.

In een vorig artikel hadden we het al over de onwil van het Vlaams Blok om deel te nemen aan een Belgische regering. Ook communautaire onderhandelingen wijst het Blok af in zijn Grondbeginselen. Vlaanderen is 'eisende partij' en Wallonië moet geen enkele compensatie verwachten. Geen compensaties dus voor de gebieden Wallonië die het Blok bij Vlaanderen wil (zie vroeger artikel). Geen compensaties ook voor Brussel (waar 10 à 15% Vlamingen tussen 85 à 90% Franstaligen wonen), dat integraal bij Vlaanderen moet komen. Enkel in een overgangsfase krijgt Brussel een speciaal statuut om het te vernederlandsen.

Lang zal het onafhankelijk Vlaanderen niet bestaan. Ook hier vinden we het pleidooi terug om meer aansluiting te zoeken bij Nederland, in de vorm van een federatie. De nieuwe federatie moet haar 'eigen zelfstandige plaats in Europa innemen'.

Dat Europa zal er trouwens totaal anders uitzien als het van het Blok afhangt. 'De huidige staten kunnen niet dienen als bouwstenen voor Europa'. In de plaats moet een 'Europa der volkeren' komen. Hoe zoiets moet opgebouwd worden, vermelden de Grondbeginselen niet. Zeker is in ieder geval dat het een helse opgave wordt om alle Europese staten overhoop te smijten en op nieuw in te delen in nieuwe staten. Wat doen we met de Friezen, om maar één voorbeeld te geven. Dat het Vlaams Blok eigenlijk niet veel van Europa moet hebben, bewijst hun tweede 'eis'. Daarin wordt de 'concentratie' van de Europese instellingen (in Brussel) afgewezen. De nieuwe hoofdstad van Vlaanderen zal dus onmiddellijk een groot deel van zijn welvaart zien verdwijnen.

Volgende aflevering: de bruine kant van de Grondbeginselen.