woensdag, september 29, 2004

Anekdotes over het Blok: De keerzijde van de antipolitiek


Ex-miss die eerst in Kwik en later als geschorst advocate ladderzat in de goot belandde

Antipolitiek, daar is het Vlaams Blok goed in. Binnen die antipolitiek hebben de Blokkers een nog grotere specialiteit: schelden op politici. Die specialiteit breekt hen soms wel zuur op...

Zoals U weet, is het Vlaams Blok -naar eigen zeggen- de enige oppositie. Regelmatig moet het dan ook de andere oppositiepartijen belachelijk maken (recent was de CD&V aan de beurt), zodat er maar één alternatief voor malcontenten overblijft: het Blok. Zes jaar geleden, met de VLD in de oppositie, was dat niet anders.

Het Vlaams Blokmagazine van oktober 1998 heeft het over het 'puin' dat de VLD moet ruimen. Herman Decroo zou in Playboy gestaan hebben (Alexandra Colen heeft dat ongetwijfeld nagekeken), Joyce De Troch ('een playboy-model' aldus het Blok) zou op de VLD-lijsten staan en Verhofstadt zou problemen hebben met het beheren van de partijkas. En dan... 'een ex-miss die eerst in Kwik en later als geschorst advocate ladderzat in de goot belandde' (Vlaams Blok Magazine, oktober 1998, pagina 16 (hier kan U de ingescande pagina vinden)).

Dat laatste was een uitval onder de gordel naar Anke Van dermeersch. De 'ladderzatte advocate' is ondertussen uit de goot geklauterd en heeft haar weg gevonden naar het pluche van de Belgische Senaat. Daar werkt ze voor...het Vlaams Blok.

Sinds haar overstap in september 2000, omschrijft het Blok Van dermeersch op een iets respectvollere manier:
Anke Van dermeersch is bij het grote publiek bekend als ex-Miss België. Ze was echter ook een rijzende ster binnen de VLD. Bij de verkiezingen van 13 juni 1999 behaalde ze nationaal bijna 60.000 stemmen, en in het arrondissement Antwerpen meer dan 10.000. Maar nadat de advocate in interviews openlijk zei dat het cordon sanitaire tegen het Vlaams Blok ondemocratisch is, en dat vreemdelingen zich moeten aanpassen, werd ze door de VLD als een pestlijder behandeld.
En als er iemand weet hoe het is om als pestlijder behandeld te worden, dan is het toch Anke Van dermeesch wel zeker!?

15 Comments:

At 6 oktober 2005 om 06:49, Blogger blogger1272 said...

Interesting blog you have here, I landed here on accident. I was searcing for something else and came across your site. I found it pretty interesting and entertaining. I got you book marked.

I will pop back in from time to time to see what you have new here.

My site is a bit different than yours, but just as entertaining and educational, I run a natural penis enlargement reviews related site pertaining to natural penis enlargement reviews related articles.

 
At 9 oktober 2005 om 23:38, Blogger Smallman said...

Cool Blog!

 
At 10 oktober 2005 om 14:37, Blogger musica said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT natural penis enlargement TO FIND natural penis enlargement

 
At 10 oktober 2005 om 23:22, Blogger musica said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT natural penis enlargement TO FIND natural penis enlargement

 
At 11 oktober 2005 om 02:08, Blogger musica said...

YOUR BLOG IS GOOD, IT IS REALLY NICE. HERE YOU CAN LEARM MORE ABOUT sexual enhancement TO FIND sexual enhancement

 
At 17 oktober 2005 om 12:09, Blogger Enlargement said...

Alot of interesting comments on this blog, I was searching for some doctor related info and some how came across this site. I found it pretty cool, so I bookmarked. I'll really liked the second post on the front page, that got my attention.

My site is in a bit different area, but just as useful. I have a enlargement penis plastic surgery related site focusing on enlargement penis plastic surgery and mens health related topics.

 
At 31 oktober 2005 om 20:20, Anonymous Anoniem said...

Misspelled auction search engine. Great bargains to be found

Misspelledauctions.com


Great site -

 
At 3 november 2005 om 15:05, Blogger Hunt and Fish said...

Great post, I enjoyed reading it.

Adding you to favorites, Ill have to come back and read it again later.

 
At 5 januari 2006 om 02:56, Anonymous Womans Health News said...

Hi,
I was searching through Blogger to see if I can find some information on Mens Health. I stumbled on your blog, as this was not quite what I was looking for about Mens Health. I did however read your blog and found it quite interesting, keep up the good work and hopefully I will visit it again.
Regards,

 
At 18 januari 2006 om 10:15, Anonymous Anoniem said...

Shop online today. Forget driving to the mall when you can just click the mouse and order from your favorite store. No traffic to deal with

 
At 4 februari 2006 om 00:49, Anonymous cause of breast cancer said...

Hi,
I came past your site while I was searching through Blogger, it is not really the information I was after about cause of breast cancer but I did stay to read your blog and found it interesting and well done, I do like what you have done with your site. Keep up the good work and hopefully I will visit again sometime and also find the information on cause of breast cancer that I was looking for in my travels.
Regards,

 
At 17 april 2006 om 16:50, Blogger superlong said...

Cool site on monster penis Check out my Penis Enlargement

 
At 21 april 2006 om 10:56, Blogger superlong said...

Cool site on asian penis Check out my Penis Enlargement

 
At 22 mei 2006 om 22:47, Blogger cyril said...

Nice Blog!Thank you!Please visit my site about Vimax Pills

 
At 26 januari 2010 om 23:07, Anonymous Anoniem said...

Heb zojuist een weekendje Parijs gewonnen . Ik heb de tckets en de reservatie al binnen. Als je ook wil winnen gewoon aanmelden op hun nieuwsbrief.
[url=http://www.vakantiestart.info]
vakantiestart[/url]

 

Een reactie posten

<< Home