zondag, september 26, 2004

Analyse: Enkele misverstanden over het 70-puntenplan

Omdat het Vlaams Blok het zo graag verborgen houdt, hebben we hier eerder de originele versie van het 70-puntenplan gepost. Hieronder weerleggen we enkele mythes die het Blok over het plan tracht te verspreiden.

1. Het 70-puntenplan heeft niets te maken met het officiële standpunt van het Blok. Het is gewoon een boekje van Filip Dewinter met zijn persoonlijke visie.

Fout. En wel om de volgende redenen:
  1. Op de voorkaft van het boekje staat duidelijk het logo van het Vlaams Blok
  2. In de tijd dat het boekje uitkwam, werd auteur Filip Dewinter al gezien als de echte leider binnen het Blok. Hij kon dus niet ‘zomaar’ uit eigen naam spreken, aangezien hij het gezicht van het Vlaams Blok was.
  3. Het boekje is uitgegeven door het Nationalistisch Vormingsinstituut. Dit is één van de drie VZW's waartegen een rechtszaak werd aangespannen om het Blok aan te klagen voor racisme.
  4. Het plan zelf neemt elke twijfel weg. Nergens schrijft Dewinter in de ‘ik’-vorm. Op de achterflap staat ‘Het Vlaams Blok lanceert 70 concrete voorstellen’. Overal in het plan wordt vanuit het standpunt van het Blok gesproken, en niet vanuit het standpunt van Dewinter.
  5. Het 70-puntenplan heeft deel uitgemaakt van het programma voor de verkiezingen van het Blok (zie punt 6).


2. Het 70-puntenplan is enkel negatief voor vreemdelingen die zich niet aan willen passen.

Helemaal fout. Zelfs de vreemdeling die zich zou willen aanpassen aan de extreem strenge eisen van het Blok, vliegt eruit. Wie niet over de Belgische nationaliteit beschikt, heeft zo goed als geen kans hier te blijven. Het plan zegt duidelijk dat het de bedoeling is dat in een derde fase ook de tweede en derde generatie vreemdelingen moet vertrekken (punt 70). De enige manier om daaraan te ontsnappen, is door Belg te worden. Hiervoor moet je wel ‘bijzondere diensten aan het land’ hebben bewezen (punt 25).


3. Bepaalde maatregelen van het 70-puntenplan zijn al genomen.

Als dat al waar zou zijn, dan zijn het er in ieder geval maar een beperkt aantal. En waarschijnlijk hadden die maatregelen niet dezelfde doelstelling als het 70-puntenplan, met name een dam op te werpen ‘tegen de gevaarlijke mundialistische en multi-raciale utopieën van de pro-immigratielobby’ en ‘aan te tonen dat de begeleide terugkeer van de niet-Europese vreemdelingen naar hun landen van herkomst realiseerbaar en uitvoerbaar is’. Een dergelijke visie werd sinds de Tweede Wereldoorlog door geen enkele regering in Europa verkondigt.


4. Het 70-puntenplan is niet racistisch.

Zie het opiniestuk van Etienne Vermeersch.


5. Het 70-puntenplan heeft enkel nadelen voor vreemdelingen.

Fout. Belgen die na 1974 genaturaliseerd zijn, lopen kans hun nationaliteit te verliezen. Ook wordt het akkoord van Schengen (punt 32) afgeschaft. We mogen ons dus weer verwachten aan strenge grenscontroles (punt 33). In het onderwijs komt er een einde aan de 'multi-raciale en mundialistische' opvoeding (punt 17). Als laatste kan je maar beter niet trouwen met een partner die een andere nationaliteit heeft. Deze verkrijgt niet automatisch de Belgische nationaliteit. Hij of zij zal dus net dezelfde nadelen ondervinden als andere vreemdelingen (punt 31).


6. Het 70-puntenplan is gedateerd.

Sinds het eerste 70-puntenplan is er eigenlijk weinig veranderd. Er is nog steeds een niet onbelangrijke groep vreemdelingen in ons land. Sommigen zijn nog steeds geïntegreerd, anderen nog steeds niet. Die allemaal uitwijzen zou in de jaren ’90 -net als nu- een zware klus geweest zijn.

Trouwens, 5 jaar geleden was het plan nog een deel van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Is er dan zoveel veranderd tussen 1999 en 2004?


7. Het 70-puntenplan is niet radicaal

Het was de meest duidelijke reden voor het 'cordon sanitaire', een overeenkomst die tot op de dag van vandaag nog overeind blijft.

Het racistisch karakter van het plan werd door Etienne Vermeersch behandeld.

Een dimensie die door weinigen van nabij wordt bekeken, is die van internationaal recht. Voor de oorlog in Irak was er over heel de wereld grote bezorgdheid over de vraag of de inval wel te verzoenen was met dat internationaal recht. Over het 70-puntenplan bestaat er in ieder geval geen twijfel. In een bijdrage in de Financieel Economische Tijd (13/08/1992) schreef Erik Faucompret (toenmalig hoofddocent aan de UFSIA) over het plan: 'Ik durf besluiten met te stellen dat België dit VB-programma niet kan opnemen in de nationale wetgeving zonder in konflikt te komen met internationaal-publiekrechtelijke verbintenissen. Het ziet er dan ook naar uit dat ons land niet alleen bilaterale verdragen of multilaterale akkoorden met de EG-partners zal moeten opzeggen, maar ook konventies afgesloten in het kader van de Verenigde Naties of de Raad van Europa'. Hierna volgt de vernietigende conclusie: 'Van voortrekker in de verdediging van de mensenrechten zou België verworden tot paria in de volkerengemeenschap.'

3 Comments:

At 1 juli 2005 om 09:37, Anonymous Anoniem said...

Bij de bespreking 'humaan en effectief verwijderingsbeleid' in Kamercommissie Binnenlandse Zaken wimpelt Prof. Vermeersch gelukwensen af .

Woensdagochtend kwam prof. em. Etienne Vermeersch zijn aanbevelingen voor een “Humaan en effectief verwijderingsbeleid” verdedigen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Op de voorspelbare kritiek van PS en Ecolo gaf hij pertinente replieken .

Zoals bekend stelde de Commissie Vermeersch over het Belgisch repatriëringsbeleid een rapport op ten behoeve van de regering. Hierin wordt uitgegaan van het principe dat “open grenzen” niet kunnen en dat er een doeltreffend uitwijzingsbeleid moet gevoerd worden.

Het Vlaams Belang wenste de professor proficiat met dit standpunt en stelde vast dat hij bovendien een aantal voorstellen uit het 70-puntenplan tot de zijne maakte. Met name gaat het om de chartervluchten (punt 45 van ons plan uit 1992), de verscherping van de bewaking van de buitengrenzen van de EU (punt 33), de versnelde behandeling van de asielzaken (punt 37) en de gesloten centra voor de illegalen (punt 46).

Professor Vermeersch gaat - gedwongen door de realiteit - zelfs verder op de ingeslagen weg en neemt ook recentere standpunten van het Vlaams Belang over. Zo bepleit hij dat de detentie van weerspannige illegalen “moet duren tot de betrokkene verwijderd is”, dat “akkoorden met onwillige landen van herkomst moeten opgezegd worden”, dat er “effectieve controles moeten komen in sectoren die bekend staan omwille van zwartwerk”, dat malafide werkgevers “strenge sancties moeten ondergaan”, dat “politie en inspectiediensten voldoende mensen en middelen moeten krijgen” om een “actief beleid tegen zwartwerk en illegaliteit te voeren”.

Voor alle duidelijkheid: dit staat niet alleen in het VB-programma, maar nu dus ook in het 34-puntenplan van de Commissie Vermeersch.

Men is duidelijk nooit te oud om te leren en het Vlaams Belang overweegt nu om de professor in een eventueel nieuw proces tegen de partij op te roepen als getuige à décharge. Zeker voor wat onze standpunten inzake asiel en illegaliteit betreft, kunnen wij ons geen betere advocaat voorstellen.

De heer Vermeersch zegt nu immers luidop wat wij nog steeds denken (maar niet meer mogen zeggen).

 
At 5 oktober 2005 om 08:51, Blogger Clickbank Mall said...

AGILA - Die Krankenkasse für Hunde und Katzen. www.agila.de

 
At 1 juni 2006 om 18:43, Blogger cyril said...

http://www.ilivecam.sexpornhost.com

 

Een reactie posten

<< Home