donderdag, september 23, 2004

Analyse: De wetgevende initiatieven van het Blok in de Senaat

Zo’n 16 maanden geleden -op 18 mei 2003- werden de verkiezingen voor het federale parlement gehouden. Na een jaar van parlementair werk blijkt de balans van het wetgevende werk in de Senaat voor het Blok negatief uit te vallen. Geen enkele fractie scoorde zo slecht.

1. De inhoud

In totaal diende het Blok 30 verschillende voorstellen in (waarvan geen enkel werd goedgekeurd). De voor het Blok belangrijke kwesties komen hierbij het meest aan bod. Op het communautaire vlak moeten ondermeer de faciliteiten verdwijnen, moet Vlaanderen uitgebreid worden en moet Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst worden. Met 6 voorstellen, komen de vreemdelingen evenveel aan bod als het communautaire. De belangrijkste voorstellen zijn de volgende: Het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding moet worden opgedoekt, Turkije mag niet bij de Europese Unie, in openbare ruimte mogen vrouwen geen hoofddoek meer dragen en de erkenning van de islam in ons land wordt ingetrokken.

Ook het koningshuis krijgt opvallend veel aandacht. Vier voorstellen moeten de werking van de monarchie drastisch wijzigen. Evenveel voorstellen heeft het Blok om belastingen te verlagen. Dit overigens zonder dat duidelijk wordt gemaakt hoe het verlies aan inkomsten gecompenseerd zal worden. Ook de ‘politique politicienne’ ontsnapt niet aan de aandacht van het Blok. Twee keer wil de partij het reglement van de Senaat wijzigen, eenmaal wil ze een onderzoekscommissie instellen en de kieswetgeving hervormen.

Wat het gezin betreft, valt vooral het voorstel op dat een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder wil geven. Volgens sommigen is de redenering hierachter dat men zo de vrouw terug aan de haard zou kunnen krijgen, alwaar ze haar belangrijkste taak kan uitvoeren: kinderen baren.
Als partij die zijn roots niet wil verloochenen, heeft het Blok ook twee voorstellen ingediend die het leven voor collaborateurs wat aangenamer moeten maken. Als laatste is er nog één voorstel dat het recht op zelfverdediging wil uitbreiden.

Wat opvalt, is het grote aantal oude voorstellen dat overgenomen wordt. Sommige voorstellen gaan al zeker tien jaar mee. Voorbeelden zijn het verlenen van amnestie en het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land. Van de 30 voorstellen, is maar een nipte meerderheid (16) echt nieuw. Drie voorstellen zijn lichtjes gewijzigd tegenover de versie die eerder in de Senaat of in het Vlaams Parlement werd ingediend. Ruim een derde zijn (zo goed als) integrale kopieën van voorstellen uit eerdere legislaturen.

De voorstellen van het Blok in de Senaat per thema

2. Vergelijking met andere fracties

Wie de som maakt van alle voorstellen die de Vlaams Blok-senatoren hebben ingediend, komt op een aantal dat veel hoger ligt dan de hierboven aangehaalde 30 voorstellen. Dat komt omdat Vlaams Blokkers meer dan bij andere senatoren gezamelijk voorstellen indienen. Jurgen Ceder, om maar één senator van het Blok te noemen, heeft geen enkel voorstel alleen ingediend.

Met haar dertig voorstellen scoort het Blok zeer zwak in vergelijking met andere fracties. Het meest actieve parlementslid, Sabine de Bethune, diende op haar eentje meer voorstellen in dan de hele fractie van het Vlaams Blok. Haar partij, de CD&V, nam op wetgevend vlak het meest initiatieven (125 verschillende). De VLD volgde op vrij korte afstand (106). De fractie van SP.a-Spirit komt met 58 voorstellen op een derde plaats, toch nog bijna dubbel zoveel als de vierde: het Vlaams Blok.


Het Blok scoort pover vergeleken met andere fracties