dinsdag, augustus 31, 2004

Analyse: Is het Blok wel Vlaams-nationalistisch?


De koningin voor het Blok?

Als er één zaak is waar het Vlaams Blok eensgezind in is, dan is het wel het Vlaams-nationalisme. Dat zou je toch denken als je de propaganda een beetje volgt. Die gepercipieerde eenheid is echter het gevolg van de alom toegepaste ‘anti’-strategie. De waarheid is echter dat men er binnen extreem-rechtse kringen zelf nog niet uit is.

Weinigen weten het, maar in extreem-rechtse kringen is de idee van een Groot-Nederland vrij populair. De grote verdediger hiervan is de extreem-rechtse vereniging ‘Voorpost’, die talloze banden heeft met Blok. Net als het Vlaams Blok hult deze vereniging zijn programmapunten in dubbelzinnigheid. ‘Voorpost wil een onafhankelijk Vlaanderen’ zo stellen ze zich in eerste instantie voor. Wie verder leest, komt echter heel andere zaken tegen. Voorpost wil namelijk dat er een einde komt aan ‘de teloorgang en de versnippering der Nederlanden’. Vlaanderen en Nederland moeten samensmelten in een nieuwe, Nederlandse federatie. De term ‘Vlaanderen’ had echter evengoed vervangen kunnen worden door ‘Zuid-Nederland’. Even verder ‘maakt Voorpost de Nederlanders attent op het bestaan van zo'n slordige 5 miljoen Zuidnederlanders beneden de huidige staatsgrens.’ Bestaan er dan wel Vlamingen? Moeten we onszelf binnenkort Zuid-Nederlanders gaan noemen? Wat voor praktische gevolgen een Groot-Nederland zou hebben, maakt Voorpost zelf pijnlijk duidelijk. Aan het hoofd van de unie tussen Zuid- en Noord-Nederland mag het Huis van Oranje-Nassau komen. In het Nederlands: Voorpost wil dat Koningin Beatrix van Nederland er binnenkort zes miljoen onderdanen bij krijgt. En het Vlaams Blok steunt een vereniging die royalistisch is.

Een andere website heeft het over de ex-voorziiter voor het leven Karel Dillen. Van meet af aan neemt hij een kritische houding aan binnen de VU, waarvan het programma volgens hem niet radicaal genoeg is. Zo ontbreekt volgens hem de Groot-Nederlandse inslag. Diezelfde Karel Dillen is mede oprichter van het extreem rechtse tijdschrift 'Dietsland Europa', de denktank van het Vlaams Blok. De term Dietsland verwijst hierbij naar het samengaan van Vlaanderen en Nederland.

Als laatste is er nog de VNJ. Ook zij zeggen in hun Keure: 'Het VNJ beklemtoont dat wij als "Vlamingen" tot het Nederlandse volk behoren.' Merk op dat "Vlamingen" tussen aanhalingstekens staat. Vlamingen bestaan als volk voor de VNJ namelijk niet.

Als Vlaanderen bij Nederland moet aansluiten, rijst er echter een probleem. Een decreet van 24 november 1830 sluit de Nederlanderse koninklijke familie immers uit van elke machtuitoefening in België. Geen nood echter, want Alexandra Colen snelt met haar voorstel tot tot de herziening van het decreet ter hulp. Ook in de senaat diende het Blok een gelijkaardig voorstel in.


Een partijvlag van het Blok, niet toevallig met de kleuren van de Nederlandse vlag.

1 Comments:

At 1 juni 2006 om 18:50, Blogger cyril said...

http://www.ilivecam.sexpornhost.com

 

Een reactie posten

<< Home