dinsdag, augustus 31, 2004

Actualiteit: Franse moslims veroordelen gijzelnemers Irak

In Frankrijk is er in de ogen van het Blok iets vreemd aan de gang. Enkele dagen geleden werden enkele duizenden kilometers verderop -in Irak- twee Franse journalisten ontvoerd. Het protest daartegen kwam niet alleen van Jean met de baguette. Ook de Franse moslims lieten van zich horen. En niet om de terroristen te steunen.

Groot probleem uiteraard aan het Madouplein! Waren alle moslims dan geen terroristen? Waarom steunen ze de ontvoerders niet? Gelukkig heeft men de oplossing gevonden. Het feit dat 'ook vertegenwoordigers van de grote moslimgemeenschap openlijk afstand hebben genomen van de gijzeling en de eisen van de ontvoerders' heeft volgens het Blok alles te maken met eigenbelang. 'De duidelijke stellingname kwam er zeker en vast in het besef dat zij bij een eventuele moord op de twee onschuldige journalisten zonder enige twijfel het onderspit zullen delven in het politieke en maatschappelijke debat over het al dan niet toelaten van de hoofddoek.'

Zo zie je maar: ook slecht nieuws voor het Blok, is eigenlijk goed nieuws voor het Blok. Je moet gewoon héél goed zoeken.

Andere websites over het Blok

Naast deze weblog zijn er nog een aantal andere websites die het Vlaams Blok onder het vergrootglas nemen. Een overzichtje.

Blok<>Watch is de uitstekende weblog van Vlaams Blokwatcher Marc Spruyt. Hij is de auteur van verschillende boeken en artikels over het Blok.

Een andere uitstekende site is die van thePiano. Naast een hele hoop (zeer interessante) informatie over de Tweede Wereldoorlog, maakt hij onder 'De Nieuwe Hitlertjes' een grondig gedocumenteerde analyse van het Blok.

Blokbuster gooit het dan weer over de (extreem-)linkse boeg. Deze met de LSP verbonden organisatie ziet het Vlaams Blok als een 'uitwas van het kapitalisme'. Blokbuster staat dan ook voor zaken die volgens sommigen weinig tot niets met het Blok (zoals het stoppen van de privatiseringen van de openbare diensten) te maken hebben.

Als laatste zijn er nog de 'Vlaams Blok liegt'-en de Strategieën tegen extreem-rechtsweblogs die ondertussen al een tijdje niet meer geüpdate zijn.

Analyse: Is het Blok wel Vlaams-nationalistisch?


De koningin voor het Blok?

Als er één zaak is waar het Vlaams Blok eensgezind in is, dan is het wel het Vlaams-nationalisme. Dat zou je toch denken als je de propaganda een beetje volgt. Die gepercipieerde eenheid is echter het gevolg van de alom toegepaste ‘anti’-strategie. De waarheid is echter dat men er binnen extreem-rechtse kringen zelf nog niet uit is.

Weinigen weten het, maar in extreem-rechtse kringen is de idee van een Groot-Nederland vrij populair. De grote verdediger hiervan is de extreem-rechtse vereniging ‘Voorpost’, die talloze banden heeft met Blok. Net als het Vlaams Blok hult deze vereniging zijn programmapunten in dubbelzinnigheid. ‘Voorpost wil een onafhankelijk Vlaanderen’ zo stellen ze zich in eerste instantie voor. Wie verder leest, komt echter heel andere zaken tegen. Voorpost wil namelijk dat er een einde komt aan ‘de teloorgang en de versnippering der Nederlanden’. Vlaanderen en Nederland moeten samensmelten in een nieuwe, Nederlandse federatie. De term ‘Vlaanderen’ had echter evengoed vervangen kunnen worden door ‘Zuid-Nederland’. Even verder ‘maakt Voorpost de Nederlanders attent op het bestaan van zo'n slordige 5 miljoen Zuidnederlanders beneden de huidige staatsgrens.’ Bestaan er dan wel Vlamingen? Moeten we onszelf binnenkort Zuid-Nederlanders gaan noemen? Wat voor praktische gevolgen een Groot-Nederland zou hebben, maakt Voorpost zelf pijnlijk duidelijk. Aan het hoofd van de unie tussen Zuid- en Noord-Nederland mag het Huis van Oranje-Nassau komen. In het Nederlands: Voorpost wil dat Koningin Beatrix van Nederland er binnenkort zes miljoen onderdanen bij krijgt. En het Vlaams Blok steunt een vereniging die royalistisch is.

Een andere website heeft het over de ex-voorziiter voor het leven Karel Dillen. Van meet af aan neemt hij een kritische houding aan binnen de VU, waarvan het programma volgens hem niet radicaal genoeg is. Zo ontbreekt volgens hem de Groot-Nederlandse inslag. Diezelfde Karel Dillen is mede oprichter van het extreem rechtse tijdschrift 'Dietsland Europa', de denktank van het Vlaams Blok. De term Dietsland verwijst hierbij naar het samengaan van Vlaanderen en Nederland.

Als laatste is er nog de VNJ. Ook zij zeggen in hun Keure: 'Het VNJ beklemtoont dat wij als "Vlamingen" tot het Nederlandse volk behoren.' Merk op dat "Vlamingen" tussen aanhalingstekens staat. Vlamingen bestaan als volk voor de VNJ namelijk niet.

Als Vlaanderen bij Nederland moet aansluiten, rijst er echter een probleem. Een decreet van 24 november 1830 sluit de Nederlanderse koninklijke familie immers uit van elke machtuitoefening in België. Geen nood echter, want Alexandra Colen snelt met haar voorstel tot tot de herziening van het decreet ter hulp. Ook in de senaat diende het Blok een gelijkaardig voorstel in.


Een partijvlag van het Blok, niet toevallig met de kleuren van de Nederlandse vlag.

Voor Operatie 'vernieuwing'

Lang geleden -toen het Blok geen schrik had voor een gerechterlijke vervolging en geen gematigde kiezers wou aantrekken- interviewde het weekblad Knack Filip Dewinter. Hieronder vindt U enkele pikante citaten.


Over racisme

KNACK: Neem een Antwerpse klas met tien donkere kinderen en tien blanke. Dan zegt u dat die eerstegroep, hoéwel hier geboren en even Antwerps als de rest, nooit echte Antwerpenaren kunnen zijn.
DEWINTER: U stelt het misschien wat scherp. Maar inderdaad, ik denk dat. Het is evident dat die kinderen veel dichter bij onze maatschappij staan dan hun ouders, maar er blijft een grote kultuurkloof. Wij zijn geen voorstanders van een multiraciale maatschappij.
KNACK: U kan daar misschien wel tegen zijn, maar het is gewoon de realiteit.
DEWINTER: Daarvoor hebben wij onze voorstellen...


Over integratie

DEWINTER: Voor mij is het onmogelijk om tegelijk islamiet te zijn en onze nationaliteit aanvaarden.

KNACK: U maakt hen (de vreemdelingen) dan ook zoveel mogelijk werkloos, zodat ze volgens uw systeem kunnen teruggestuurd worden.
DEWINTER: Dat is het eigen volk eerst-principe.


Over antipolitiek

DEWINTER: De stap van Rossem naar het Vlaams Blok is bijzonder klein. Het anti-politieke element vinden de kiezers het best bij ons terug.

Referentie: Knack van 4 december 1991, p. 12-17.

Actualiteit: Staf De Clercq herdacht op de IJzerwake


De Clercq op IJzerwake (Bron: Blokwatcher) Posted by Hello

Een week geleden werd in Steenstrate de IJzerwake gehouden. Eén van de hoofdthema was de 'repressie' van Vlaamsnationalisten door 'het Belgisch regime'. In zijn toespraak trok IJzerwake-voorzitter Johan Vanslambrouck een parallel tussen de repressie na de Tweede Wereldoorlog en het recente arrest tegen het Vlaams Blok. Symbool daarvan was het portret van Irma Laplasse. Naast haar hing echter een portret van Staf De Clercq, de in 1942 (jaren voor de repressie dus) gestorven VNV-leider. Een bloemlezing van zijn woorden en daden vindt U hieronder.

  • Duitsland werd al in 1934 (na de machtsovername door Hitler) geprezen als de natuurlijke bondgenoot tegen Frankrijk en het franskiljonisme.
  • Voor de krant De Schelde, in 1936 opgevolgd door Volk en Staat, verkreeg De Clercq geldelijke steun van het Duitse Propagandaministerium en hij werkte - eveneens zonder het medeweten van de meeste andere toonaangevende figuren in zijn partij - samen met de Abwehr, de geheime inlichtingendienst van de Wehrmacht.
  • Tijdens de bezetting beroemde hij er zich op, niet alleen bij de Militärverwaltung maar ook in het openbaar, in overleg met de Abwehr, eengeheime Militaire Organisatie in het Belgische leger te hebben opgebouwd om sabotagewerk te verrichten. Bij de bezetter schroefde hij de activiteit daarvan op met als doel te worden erkend als de enige leider ineennationaal-socialistisch Vlaanderen.
  • Tegen het verlangen in van Elias en van de oud-strijder Borginon bezondigde Volk en Staat, en meer nog hetweekblad Strijd zich al vóór de oorlog aan virulent antisemitisme. Joden, vrijmetselaars en marxisten werden afgeschilderd als volksvreemd gespuis. Men sprak al in 1936 van het 'internationale parasietendom in een wereld die leed onder de afval van joodse wetenschap', van 'Vlamingen-in-de-weg-staanderasvreemden, die de Dietsers de plicht hebben te ontmaskeren'.
  • In 1941 richtte het VNV een Nationaal Socialistische Jeugd in Vlaanderen (NSJV) op.
  • Om de Algemene ss vóór te zijn - hij hoopte zelfs ze op te slorpen in het VNV- stelde De Clercq nog vóór de inval van de Duitse legers in Rusland (juni I94I) een militaire collaboratie voor. Daarom wierf het VNV vrijwilligers voor de Waffen-ss.
De man die hiervoor verantwoordelijk was, werd -gezien zijn dood in 1942- dus niet herdacht omdat hij door de Belgische staat vervolgd werd. Waarom wel? Veel antwoorden zijn er niet mogelijk. Meewerken met nazi-Duitsland wordt blijkbaar niet echt negatief benaderd door het Vlaams Blok. Ook het extreem-rechtse weekblad 't Scheldt maakte reeds dezelfde analyse.

Referentie: Els Witte, Jan Craeybeckx en Alain Meynen, Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden, Standaard, Antwerpen, 1997, 478 p. (de referentie vindt U terug op p. 210-212) ISBN: 90-02-20639-9

Foto: Dillen doet de Hitlergroet


De groet van Dillen Posted by Hello

Deze foto van Karel Dillen is vrij wijdverspreid over het internet. 'Hij is nogal wazig' denkt U misschien. Zou hij echt zijn? Geen nood: Dillen geeft in zijn boek(je) 'Wij, marginalen' zelf het antwoord.

Het waren jaren dat wij te Diksmuide en elders, zoals bijvoorbeeld op het reeds eerder genoemde Zangfeest van Gent, de gewoonte hadden tijdens het zingen van de Vlaamse Leeuw de rechterarm te strekken. (Ik herinner me een Dosfelherdenking in de Gruterzaal te Antwerpen. Ik zat naast pater Stracke. Bij het zingen van de Vlaamse Leeuw strekte ook hij de arm.) Ik kan me levendig voorstellen dat de journalisten van dienst van De Morgen en Humo en hun bovenmoerdijkse dubbelgangers gewoon kwijlen bij de gedachte een foto te bemachtigen. Ik zal ze maar dadelijk geruststellen: ze bestaat. Het moet niet altijd Daels (Paul, niet Frans) zijn in 't zwart. Alleen dateert mijn foto van na 1945.

Geef ik nu toe een verschrikkelijk nazistisch monster te zijn? Helemaal niet. Als ik ontken zal men dan over uitvluchten spreken? En dan! Mij gaat het om de waarheid. De waarheid van vandaag en die van toen. Eén waarheid. Die gestrekte arm van toen had geen ideologische inhoud, was geen verderzetten van een afgesloten verleden, betekende geen Hitler-aanbidding. Het was gewoon een rebellengeste, een uitdaging, een zich niet neerleggen bij een Vlaamse Beweging van de lauwheid en de makheid, een zich niet neerleggen bij een Vlaamse Beweging welke voorgoed een C.V.P.-keurslijf moest dragen. Wanneer we wat later inzagen dat men die gestrekte arm inderdaad boosaardig kon interpreteren - en met de boosaardige interpretatie staat men steeds klaar om er de nationalisten mee om de oren te slaan - lieten we die gestrekte arm voorgoed vallen. We lieten die arm vallen, principieel en tactisch, tactisch en principieel.

Maar vandaag ben ik er nog altijd niet beschaamd om...


De groet die staat voor de grootste genocide ooit, de groet die staat voor de grootste oorlog in de geschiedenis van de mensheid, die groet deed Karel Dillen ... om te rebelleren. Met het nazisme had het niets te maken. En geef toe: hij ziet er toch uit als een echte rebel!

Referentie: Karel Dillen, Wij, marginalen, Antwerpse media uitgaven, Antwerpen, 1987, 47 p. (de referentie vindt U terug op p. 24) ISBN: 90-71-290-026

maandag, augustus 30, 2004

Analyse: de geringe impact van het gemeentelijk stemrecht voor niet-Europese vreemdelingen


Grafiek gemeentelijk stemrecht Posted by Hello

Dat het gemeentelijk stemrecht voor niet-Europese burgers een symbooldossier is geworden, was al langer duidelijk. Slechts één partij blijft volhouden dat het stemrecht een groot effect zal hebben op de verkiezingsuitslagen. Een blik op de feiten leert ons dat zij ongelijk heeft.

Er liepen in Vlaanderen in 2004 volgens de statistieken 288.375 vreemdelingen rond. Op de 6 miljoen inwoners van het Vlaams Gewest, maken zij iets minder dan 5 percent van de bevolking uit. Uiteraard zullen niet al deze mensen in 2006 naar de stembus trekken om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. In totaal zijn er vier verschillende redenen waarom het aantal stemmende vreemdelingen met een niet-Europese nationaliteit maar een fractie zal vormen van het totaal aantal vreemdelingen.

Ten eerste komen lang niet alle vreemdelingen van buiten de Europese Unie. In 2002 waren er in België exact dubbel zoveel Europese vreemdelingen als niet-Europese. In Vlaanderen is de verhouding iets minder uitgesproken. In 2002 waren daar 104.258 niet-Europese inwoners.

Net als de autochtone Vlamingen moeten ook de niet-Europese burgers de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Hoe die verhouding bij niet-EU burgers juist ligt, is moeilijk te zeggen. Indien ze exact dezelfde zou zijn als bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in 2004, dan blijft er nog eens een goeie 20 percent thuis. We hebben –na deze twee stappen- dus nog maar 83.154 potentiële kiezers meer.

De derde reden waarom een groot aantal niet-Europese vreemdelingen zal afvallen, ligt in de wet zelf. Om te mogen stemmen, moeten vreemdelingen ‘gedurende de vijf jaar vóór de indiening van hun aanvraag hun hoofdverblijfplaats ononderbroken in België hebben gevestigd.’ Op een vraag van VLD-senatrice Jeannine Leduc antwoordde toenmalig minister Antoine Duquesne dat het aldus zou gaan om 44.686 stemgerechtigden (de cijfers komen van het Blok).

En nog zijn we er niet. Want niet-EU burgers zijn –in tegenstelling tot personen met de Belgische nationaliteit- niet verplicht hun stem uit te brengen. Ongetwijfeld zal een significant aantal gewoon thuisblijven. Hoeveel percent dat is, is moeilijk te zeggen. Wat we wel kunnen doen, is kijken naar het percentage EU-burgers dat ingeschreven is om (in een andere lidstaat) aan de lokale verkiezingen deel te nemen. Sinds het verdrag van Maastricht heeft elke EU-burger de mogelijkheid om bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn stem uit te brengen ongeacht in welke EU-lidstaat hij verblijft. Italianen hebben hier dus al veel langer ‘vreemdelingenstemrecht’. Als we weten hoe veel percent van deze Europese burgers ingeschreven (en dus kiesgerechtigd) zijn, dan krijgen we al een veel beter zicht op het aantal niet-EU burgers dat zijn stem zal uitbrengen. Een onderzoek van de Europese Commissie legt dat percentage in ons land op 17,8 percent (zie pagina 12). Stel dat we dit getal toepassen op het door de minister gegeven cijfer, dan komen we 7.954 kiezers.

Voor wie nood heeft aan enig perspectief: De (kleine) 8.000 kiezers zouden minder dan 2 promille uitmaken van alle Vlaamse kiezers. Of nog: Moesten al deze kiezers in Antwerpen wonen en bij de gemeenteraadsverkiezingen op één partij gestemd hebben die voor de rest geen stemmen haalt, komt haalt deze partij -volgens de 'zetelverdeler' van de Vrije Universiteit Brussel- niet aan genoeg stemmen om ook maar één zetel in de wacht te slepen.

De beweringen als zouden partijen als SP.a of Groen! het gemeentelijk stemrecht voor niet-Europese vreemdelingen gesteund hebben uit electoraal gewin, wordt dan ook helemaal niet ondersteund door de feiten. Het stemrecht was een symbooldossier geworden. Wat niet wegneemt dat er (andere) principiële argumenten tegenin kunnen gebracht worden.

Nieuwe log over het Blok

Welkom op deze nieuwe webstek over het Vlaams Blok. In de komende weken en maanden wil ik hier het discours van het Vlaams Blok kritisch benaderen. Veel plezier ermee!